Pokazy dla uczniów szkół podstawowych na Uniwersytecie Opolskim

Pobudzanie ciekawości, rozwijanie, a następnie właściwe ukierunkowanie zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży odgrywa niebagatelną rolę zwłaszcza na początkowym etapie procesu edukacji. Dlatego Młodych Odkrywców Sekretów Nauki zapraszamy do udziału w zajęciach realizowanych w pracowniach i laboratoriach Uniwersytetu Opolskiego. W ramach cyklu wykładów i zajęć laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych opolskiej uczelni uczniowie klas piątych szkół podstawowych zgłębią tajniki otaczającej przyrody, poznają zawiłości techniki, a nową wiedzę i umiejętności przyswoją poprzez wspólnie przeprowadzone eksperymenty i doświadczenia.

Cykl aktywnych wykładów skierowany do wszystkich uczestników zajęć, dostosowany do możliwości percepcyjnych uczniów szkół podstawowych, obejmować będzie następujący zakres tematyczny: Fizyka na rowerze, Chemia od kuchni, Woda  wśrodowisku, Technika zmienia świat. Ponadto uczniowie podzieleni na kilka grup ćwiczeniowych będą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych poświęconych takim tematom jak: Chemia od kuchni, Tajemniczy świat dźwięków, Jak badać wodę?, Druk 3D -technologia przyszłości.

Proponowane zajęcia stanowić mają alternatywę dla standardowych, codziennych lekcji w szkole. Wykłady i ćwiczenia realizowane w ciekawej formie i prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę uniwersytecką z pewności efektywnie wpłyną na rozwój zainteresowań uczestniczących w nich słuchaczy.

25 stycznia odbyły się pierwsze pokazy na Uniwersytecie

Organizacja zajęć:

  • przewóz uczniów autokarem ze szkoły do miejsca edukacji bezpośredniej i z powrotem;
  • udział w zajęciach (8.30 - 14.30);
  • ciepły posiłek;
  • opieka logistyczna;
  • 1 opiekun na ok. 15 dzieci.

Miejsce realizacji zadania: 
Uniwersytet Opolski;
 ul. Oleska 48

Czas

Tematyka/forma

Miejsce

licz. godz.

       od        

       do        

8:30

9:00

UO na rynku usług edukacyjnych -prezentacja ogólna

Aula A.  

0,30

9:00

10:30

Fizyka na rowerze (w)

Aula A.  

2

10:30

11:15

 

 laboratoria w pięciu grupach *

w wyznaczonych lab.

 

2

11:15

12:00

12:00

12:15

przerwa obiadowa

12:15

13:00

Chemia od kuchni (w)

Aula A.  

1

13:00

13:45

Woda  w środowisku (w)

Aula A.  

1

13:45

14:30

Technika zmienia świat (w)

Aula A.  

1

14:00

14:30

Człowiek w dobie parametryzacji -prezentacja podsumowująca

Aula A.  

0,30

 

OBJAŚNIENIA:

Tematyka lab. *

gr I - Chemia od kuchni

gr II - Chemia od kuchni

gr III - Tajemniczy świat dźwięków

gr IV - Jak badać wodę?

gr V - Druk 3D -technologia przyszłości