^ Do góry
facebook

Sekrety Nauki - Projekt 9.1.2

45-315 Opole, ul. Głogowska 27, e-mail: sn@rzpwe.opolskie.pl, tel. 77 404 75 92

Zajęcia dodatkowe wyrównawcze w gimnazjach

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji zaplanował 20 godzinne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych spoza  Miasta Opola. Uczniowie otrzymają wsparcie poparte diagnozą potrzeb własnych w szkole.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o metodę eksperymentu.

W szkołach przewiduje się zorganizowanie średnio 2 - 3 grup, każda realizująca 20 godzinne zajęcia, które ze względów organizacyjnych projektu winny być przeprowadzone w roku kalendarzowym 2017. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone z grupami uczniów rekrutowanych z klas I-II. Liczba grup oraz ich liczebność wynikać będzie z potrzeb i uwarunkowań szkoły oraz możliwości organizacyjnych projektu. Scenariusze tych zajęć opracowują sami prowadzący w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, przedkładając je do zatwierdzenia realizatorowi projektu.

Każda szkoła organizująca ww. zajęcia może liczyć na wsparcie w doposażeniu w materiały biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć oraz wsparcie  w postaci m.in. przyrządów do pomiarów i wykonywania doświadczeń, preparatów do obserwacji mikroskopowych, sprzętu laboratoryjnego, sprzęt ochronny itp.

Zachęcam do udziału.

Zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji zaplanował 20 godzinne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych spoza  Miasta Opola. Uczniowie otrzymają wsparcie poparte diagnozą potrzeb własnych w szkole w niżej wymienionym zakresie:

  • Kształcenie kompetencji kluczowych
  • Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK)
  • Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w szkołach

W szkołach przewiduje się zorganizowanie średnio 5 grup, każda realizująca 20 godzinne zajęcia, które ze względów organizacyjnych projektu winny być przeprowadzone w roku kalendarzowym 2017. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone z grupami uczniów rekrutowanych z klas I-VI. Liczba grup oraz ich liczebność wynikać będzie z potrzeb i uwarunkowań szkoły oraz możliwości organizacyjnych projektu. Scenariusze tych zajęć opracowują sami prowadzący w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, przedkładając je do zatwierdzenia realizatorowi projektu.

Szkoły, które zaplanowały zajęcia oparte na zasadzie eksperymentu otrzymają wsparcie  w postaci m.in. przyrządów do pomiarów i wykonywania doświadczeń, preparatów do obserwacji mikroskopowych, sprzętu laboratoryjnego, sprzęt ochronny itp. oraz wsparcie w doposażeniu w materiały biurowe niezbędne do prowadzenia ww. zajęć.

Przydatne informacje nt. realizowanego w projektach wsparcia można znaleźć tutaj: Dokumenty programowe.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

GoogleAnalytics