Edukacja muzyczna

Zajęcia warsztatowe w ramach edukacji muzycznej w Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera

W ramach działania zaplanowano warsztaty skierowane bezpośrednio do wszystkich uczniów klas szkół  podstawowych oraz uczniów klas gimnazjalnych. Ukierunkowane są na rozwijanie kreatywnego myślenia, pobudzanie wyobraźni i zmysłów oraz ukazanie przenikania się wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących, a sztuką i życiem codziennym.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem różnorodnych aktywnych metod pracy, w oparciu o realizację treści podstawy programowej z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych.

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się zasadami z społecznego savoir vivre, wydobywaniem i rozchodzeniem się dźwięków, wartościami rytmicznymi i odczytem melodii z nut,  elementami reżyserii dźwięku oraz niezbędnym wyposażeniem sali koncertowej. Poprzez improwizacje muzyczne zapoznają się z instrumentami muzycznymi poszczególnych sekcji orkiestry symfonicznej, ich brzmieniem oraz elementami budowy. Jako podsumowaniem zajęć będzie udział w koncercie zespołu kameralnego muzyki klasycznej.

Celem warsztatów jest ukierunkowanie uczniów na rozmowę, dociekanie, analizowanie, badanie, odkrywanie, jak również dzielenie się wrażeniami i emocjami.